АКТО Разкажи ми

АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ОБМЕН “РАЗКАЖИ МИ“

АКТО „Разкажи ми“ бе създадена през пролетта на 2022 г., за да разработи нова платформа за творчески инициативи. Тя обхваща сферата на театъра, музиката, литературата и изкуството като цяло. Целта на АКТО „Разкажи ми“ е през творението да способства за изграждане, подкрепа и развитие на едно по-хармонично общество в България и света.

Диалог през сърцето

проект 2022/2023

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на НФ „Култура“ и включва сътрудничество с училища и образователни институции, както и с организации, полагащи грижи за уязвими групи. Наши партньори са читалища, галерии, арт пространства, културни институти, куратори, общини и т.н. в столицата и извън нея.

Целите на проекта са:

Сближаване и взаимна подкрепа между хора, преживели житейски кризи, извън терапевтичната им среда; усвояване на инструменти за по-лесно преодоляване на житейски предизвикателства; социализация;

Среда без агресия в училищата. По-добра комуникация между учениците, между учениците и учителите, между учениците и техните родители;

Разрастване на Playback общността в България.

Дари / Подкрепи

Не пропускайте!

Специално представление

Свържи се с нас:    Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!