Диалог
през сърцето

1.10.2022 - 30.09.2023

„Диалог през сърцето“ е дългосрочен проект, насочен към развитието, разрастването и популяризацията на Playback театър „Разкажи ми“ и Playback театъра като цяло.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! Първият етап е подпомогнат от НФК по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество 2022/23“ и включва 15 Playback представления (8 в софийски училища, 2 пред уязвими групи в София, 5 в населени места извън столицата), тренинги за творческия екип и нови участници-стажанти, групови супервизии и дейности по популяризацията. Регулярната дейност на трупата продължава извън проекта.

На турне

Целенасочена политика на АКТО „РАЗКАЖИ МИ“ е разширяването на аудиторията на Playback театър „РАЗКАЖИ МИ“ извън столицата. Приоритет е създаването на партньорства с читалища, галерии, арт пространства, културни институти и общини в малки населени места и в градове, където досега не са провеждани Playback представления. Претворените на сцената лични истории създават среда за приемственост между поколенията и формират усещане за общност.

Благодарение на финансовата подкрепа от НФ „Култура“, през 2023 г. Playback театър „РАЗКАЖИ МИ“ направи първо за града Playback представление в Димитровград, гостува за първи път като група в Габрово, и разшири своята аудитория във Варвара (Царево), Бургас и Плевен.

С уязвими групи

АКТО „РАЗКАЖИ МИ“ инвестира в трасформиращата сила на Playback театъра и работи в сътрудничество с институции, полагащи грижи за уязвими групи. Playback представленията дават възможност за сближаване и подпомагат социализирането на хора в трудни житейски ситуации.

Благодарение на финансовата подкрепа от НФ „Култура“ през 2023 г. бяха осъществени пърформанс в Терапевтичен център за лечение на зависимости „Жива“ и пърформанс за близки на деца със специални потребности.

В училище

АКТО „РАЗКАЖИ МИ“ изгражда партньорства с училища и образователни институции. Целта е в учебната програма да бъдат интегрирани интерактивни Playback представления. В тях учениците непринудено споделят: какво ги вълнува, какви са предизвикателствата им, какво е важно за тях и от каква подкрепа се нуждаят. Всяко представление развива естетическия усет и творческия потенциал у подрастващите. По един естествен начин стимулира самосъзнанието им и създава в тях чувство за отговорност, приобщава ги към изконните духовни и материални ценности. Присъствието на всеки един участник не през социалната му роля, а през собствения му преживелищен опит, прави общуването между ученици, учители и родители по-открито и безконфликтно. Благодарение на финансова подкрепа от НФ „Култура“ през учебната 2022/23 г. АКТО „РАЗКАЖИ МИ“ положи началото на първото в България институциализирано сътрудничество на Playback общността с държавни училища.

05

September

Разкажи ми… в Плевен

по проект: Диалог през сърцето

03

September

Разкажи ми… в Бургас

по проект: Диалог през сърцето

29

August

Разкажи ми… във Варвара

по проект: Диалог през сърцето

30

July

Разкажи ми… в Димитровград

по проект: Диалог през сърцето

23

July

Разкажи ми… в Габрово

по проект: Диалог през сърцето

29

June

Разкажи ми …за близки до и за деца със СОП

по проект: Диалог през сърцето

08

June

Разкажи ми…в 19 СУ „Елин Пелин“

по проект: диалог през сърцето

08

June

Разкажи ми…в 19 СУ „Елин Пелин“

по проект: диалог през сърцето

03

June

Разкажи ми…в Терапевтичен Център „ЖИВА“

по проект: Диалог през сърцето

07

April

Разкажи ми…в 12 СУ „Цар Иван Асен II“

по проект: диалог през сърцето

16

March

Разкажи ми…в 19 СУ „Елин Пелин“

по проект: диалог през сърцето

28

February

Разкажи ми…в 12 СУ „Цар Иван Асен II“

по проект: диалог през сърцето

19

January

Разкажи ми…в 12 СУ „Цар Иван Асен II“

по проект: диалог през сърцето

24

November

Разкажи ми…в 19 СУ „Елин Пелин“

по проект: диалог през сърцето

27

October

Разкажи ми…в 19 СУ „Елин Пелин“

по проект: диалог през сърцето

На обучения:

Playback театърът работи с най-финия инструментариум – човешката душа. Въпреки десетките представления и натрупания опит творческият екип на „РАЗКАЖИ МИ“ продължава да усъвършенства своите художествени умения и да повишава своята психологическа компетентност. Първата част от проекта „Диалог през сърцето“ включва и редица вокални, движенчески и мастърклас-обучения, отворени и за хора с траен интерес към Playback театъра с потенциал да станат част от трупата. Като екип с професионално отношение към своята творческа дейност, Playback театър „РАЗКАЖИ МИ“ провежда и групови супервизии, също подпомогнати от НФ „Култура“.

Instagram:

It seams that you haven't connected with your Instagram account