Разкажи ми

История на Playback театър Разкажи ми

Playback театър „Разкажи ми“ стартира като самостоятелна група през есента на 2020 година. Досега има изнесени десетки пърформанси: редовни ежемесечни представления в ОКИ „Красно село“, София, участия във фестивали, представяния на книги и събития по покана на частни лица, фирми и образователни институции в столицата и страната.

От самото си формиране театър „Разкажи ми“ инвестира в сътрудничество с :изявени творци; институции и организации в България и други страни за обмен на опит и добри практики в сферата на изкуството, културата, образованието и социалната интеграция.

В края на 2021 г. се ражда идеята да бъде създадена платформа, която да обединява творческите и граждански инициативи на членовете на групата не само в сферата на Playback театъра, но и в другите сфери на изкуството, където се изявяват отделните творци. През 2022 г. вече е факт и АКТО „Разкажи ми“.

За нас

Ние сме хора с различен натюрел и на различен етап от своя път. За нас Playback театърът не е само форма за изява, нито само допълващото парченце от пъзела на нашия делник.

Този вид изкуство ни обединява да живеем най-доброто от себе си и света. През него се учим да присъстваме по-пълноценно в настоящия момент, да усещаме по-дълбоко хората и в техния генезис, и в техния потенциал, да се докосваме до зримото и незримото.

През танца, музиката, творчеството ние опознаваме Вселената, за да ѝ се доверим. Театърът отваря сърцата ни за сърцата на другите. Нашето изкуство за нас е Любов.

Състав

Артистите на театър Разкажи ми

Нашият екип се състои от музиканти, писатели, психолози, дизайнери, IT специалисти, преводачи...

Събития

предстоящо представление за този месец

Мисия

да създаваме условия за взаимно разбирателство и изграждане на доверие между различни групи, прослойки, общности, поколения, националности;

да бъдем естествен медиатор между противостоящи страни - създаваме среда да се обърнат към дълбоко човешкото, което ги свързва;

да предоставяме пространство за изразяване и социализиране на хора, които живеят в изолация или остават нечути в своя социален контекст;

да способстваме за разпространението на културно съдържание - представяме по интерактивен начин книги, произведения на изкуството, творчески идеи и културни събития;

да съдействаме за личностното и общностно развитие чрез ателиета, тиймбилдинги и инициативи, стимулиращи обединение въз основа на общочовешки ценности и творчество.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!